สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

สุวิชาโน ภวังโหติ ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

www.dmralumni.com, www.สมาคมศิษย์เก่าธรรมราชศึกษา.com


ขอแสดงความยินดีกับ คนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับคนดีศรีเชียงใหม่ นายชุติพนธ์ ต๊ะปวน, นายสำราญ จันทร์อดิศร ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2562 เป็นบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคม มีภาวะผู้นำ มีศักยภาพในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่